Kontakt - Adres, Telefon, Internet, Czynne ...
Adres: Telefony:
KOLEJ LINOWA „CZANTORIA” Sp. z o.o.
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130
Tel. 033 854 35 50
Fax 033 854 35 50
   
Czynne: Internet:

Kolej linowa zaprasza

w tygodniu pon - pt:
 8:00-16:30 

soboty, niedziele i święta:
 8:00-16:30 

 Ogólny: czantoria@czantoria.net

Promocja, marketing: marketing@czantoria.net

www.czantoria.net

 

Adres:
KOLEJ LINOWA „CZANTORIA” Sp. z o.o.
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130

Czynne:
Internet:
czantoria@czantoria.net
www.czantoria.net

Telefony:
Tel. 033 854 35 50 / Fax 033 854 35 50
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
“Nowe formy aktywnego wypoczynku dzięki rozbudowie i podniesieniu jakości infrastruktury sportowej Góry Czantoria”
Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl