Kolej Linowa Czantoria

Kolej Linowa Czantoria 
Nowoczesna kolej linowa 4-osobowa - jedyna w tej części Beskidów z systemem zwalniającym prędkość przy wsiadaniu i wysiadaniu! 
+    Kolej linowa czynna cały rok!
+    Kolej przystosowana do przewozu rowerów
+    Promocje dla grup powyżej 20 osób - zapytaj w kasie
+    Przyjazna dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych

Adres:
KOLEJ LINOWA „CZANTORIA” Sp. z o.o.
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130

Czynne:
Internet:
czantoria@czantoria.net
www.czantoria.net

Telefony:
Tel. 033 854 35 50 / Fax 033 854 35 50
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
“Nowe formy aktywnego wypoczynku dzięki rozbudowie i podniesieniu jakości infrastruktury sportowej Góry Czantoria”
Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl