Karnet dla mieszkańców Ustronia

Karnet specjalny dla mieszkańców Ustronia w cenie 580 zł / sezon 

Karnet ważny do 30 marca 2016 r. Karnety wydawane są w kasach biletowych tylko na podstawie dokumentu stwierdzającego miejsce zamieszkania. Karnet jest czasowy, całosezonowy, numerowany i personalizowany imieniem i nazwiskiem właściciela. W przypadku korzystania z karnetu przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwość dalszego korzystania z karnetu. W takim wypadku, przysługuje za nią jedynie zwrot kaucji.

Cena normalna karnetu całosezonowego: 980 zł

Adres:
KOLEJ LINOWA „CZANTORIA” Sp. z o.o.
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130

Czynne:
Internet:
czantoria@czantoria.net
www.czantoria.net

Telefony:
Tel. 033 854 35 50 / Fax 033 854 35 50
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
“Nowe formy aktywnego wypoczynku dzięki rozbudowie i podniesieniu jakości infrastruktury sportowej Góry Czantoria”
Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl