Karta Dużej Rodziny

Z Kartą Dużej Rodziny: 20% zniżki na bilety kolei linowej Czantoria.

Zniżki udzielone w ramach Karty Dużej Rodziny nie kumulują się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami. Zniżka dotyczy tylko biletów na kolej - nie dotyczy karnetów narciarskich. Zapraszamy do korzystania - wystarczy przedstawić kartę w kasach biletowych - na tej podstawie otrzymacie Państwo zniżkę 20% na wybrane bilety. 

WAŻNE: Jedna karta upoważnia do zniżki na jeden bilet.

Adres:
KOLEJ LINOWA „CZANTORIA” Sp. z o.o.
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130

Czynne:
Internet:
czantoria@czantoria.net
www.czantoria.net

Telefony:
Tel. 033 854 35 50 / Fax 033 854 35 50
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
“Nowe formy aktywnego wypoczynku dzięki rozbudowie i podniesieniu jakości infrastruktury sportowej Góry Czantoria”
Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl