Ogłoszenia przetargi konkursy

Przetargi i konkursy Kolei Linowej Czantoria:

 • Dialog techniczny odnośnie zakupu systemu kasowo biletowego dla Kolei Linowej "Czantoria" sp. z o.o. - Ogłoszenie - szczegóły
 • Ogłoszenie o konkursie na dostawę sprzętu informatycznego dla potrzeb Kolei Linowej Czantoria - Ogłoszenie - szczegóły
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. marketing - Ogłoszenie - szczegóły
 • Ogłoszenie o konkursie ofert na ochronę terenu i obiektów Kolei Linowej "Czantoria" - Ogłoszenie - szczegóły
 • Konkurs na dostawę obuwia zawodowego - Ogłoszenie - szeczegóły
 • Przetarg nieograniczny na oprac.konc.architekt.oraz projektu wykon.dla inwestycji eduk.-rekreacyjnej pn.„Ścieżka w koronach drzew wraz z infrastrukturą na górze Czantoria” - Ogłoszenie - szczegóły
 • Przebudowa pompowni,sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania trasy nr. 1 czerwonej na odcinku około 700 metrów od pompowni oraz zasilania z ujęcia wody na Młynówce. Dowiedz się  więcej
 • Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej .pn. „Ścieżka w koronach drzew" - Ogłoszenie
 • Konkurs na wykonanie remontu frezu do ratraka PB300 - Ogłoszenie,Instrukcja konkursowa,Wzór oferty
 • Zamówienie na dostawę systemu Biletowego i Kontroli Dostępu dla potrzeb Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o. Dowiedz się więcej
 • Konkurs ofert na partnera Kolei Linowej Czantoria  Zima 2017 - 2022 Dowiedz się więcej
 • Dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o. Dowiedz się więcej
 • Konkurs na ochronę terenu i obiektów Kolei Linowej „Czantoria” Sp. z o.o. w Ustroniu Dowiedz się więcej
 • Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 roku Dowiedz się więcej
 • Konkurs oczyszczanie dna stawu P.Z.W. w Ustroniu Polanie  Dowiedz się więcej
Adres:
KOLEJ LINOWA „CZANTORIA” Sp. z o.o.
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130

Czynne:
Internet:
czantoria@czantoria.net
www.czantoria.net

Telefony:
Tel. 033 854 35 50 / Fax 033 854 35 50
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
“Nowe formy aktywnego wypoczynku dzięki rozbudowie i podniesieniu jakości infrastruktury sportowej Góry Czantoria”
Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl